ఫ్యాక్టరీ టూర్ - షెన్జెన్ Simphoenix ఎలక్ట్రిక్ టెక్నాలజీ కో, లిమిటెడ్
5

ఫ్యాక్టరీ టూర్