ပစ္စည်းများ -, Ltd. ရှန်ကျန်း Simphoenix လျှပ်စစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်