• DX200 series close-loop ac drive

  • V350 ຊຸດ vector ໄດ ac

  • ຄະນະກໍາມະການດໍາເນີນງານ

  • E500 ຊຸດ mini ປະເພດໄດ ac

  • V800 ຊຸດ, ພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ vector ac

  • E280 ຊຸດ vector ທົ່ວໄປໄດ ac

  • V560 ຊຸດ, ພະລັງງານຂະຫນາດໃຫຍ່ໄດ vector ac

  • ການສື່ສານ card ດັດແປງງ່າຍ

  • ບັດການຂະຫຍາຍ IO

  • ບັດ eztension PG

  • ຊຸດ DBKU ລາຍ unnit

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ