ຄູ່ມືຜະລິດຕະພັນ - ເຊີນເຈີ້ນ Simphoenix ໄຟຟ້າເຕັກໂນໂລຊີຈໍາກັດ