ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេស - បច្ចេកវិទ្យាអគ្គិសនីក្រុង Shenzhen Simphoenix Co. , Ltd
img2

ការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​បច្ចេកទេស

ក្នុងគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់អ្នកបានច្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស, សូមបំពេញក្នុងសំណុំបែបបទកម្មវិធីជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសដូចខាងក្រោមនេះ (* ទាមទារ) ។ សូមផ្ដល់ពលម្អិតដូច្នេះយើងអាចបម្រើអ្នកល្អប្រសើរជាងមុន, យើងនឹងអនុវត្តតាមវិធីដែលអ្នកចង់ឱ្យធ្វើការឆ្លើយតបនិងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយបច្ចេកទេសដើម្បីបញ្ហារបស់អ្នក។
សម្រាប់ការផ្ញើឯកសារភ្ជាប់, សូមផ្ញើអ៊ីមែលទៅ  business01@sunfardrive.com