ઉત્પાદન સૂચિ - શેનઝેન Simphoenix ઇલેક્ટ્રીક ટેકનોલોજી કું, લિમિટેડ