મટિરીયલ્સ - શેનઝેન Simphoenix ઇલેક્ટ્રીક ટેકનોલોજી કું, લિમિટેડ