મેન્યુઅલ - શેનઝેન Simphoenix ઇલેક્ટ્રીક ટેકનોલોજી કું, લિમિટેડ